Starosta obce

Vek:

Vek: 52 rokov

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

1997 – 2001 Akadémia PZ, Bratislava
Odbor/špecializácia: bezpečnostná služba

1989 – 1990
Nástupná odborná škola PÚ VB SR Pezinok

1983 – 1987
Gymnázium, Galanta

Kurzy a školenia

03. 02. 2014 – tlmočník – jazyk slovenský – maďarský – zapísaný v zozname MS SR

26. 10. 2009, Expertízny a edukačný inštitút Znalecký ústav
Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov
Certifikát: Osvedčenie

15.10.2008, Inštitút pre verejnú správu
Správne konanie
Certifikát: Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou

Priebeh zamestnaní

2014 – 2018   starosta obce

01.03.1989 – 28.11.2014
MV SR
Pracovná pozícia: riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia, starší referent špecialista,
Náplň práce: podľa služobného zaradenia.

Jazykové znalosti:

Maďarský jazyk – materinský jazyk
Nemecký jazyk –  pokročilý

Zverejnené 30. decembra 2021.
Upravené 4. januára 2022.