Ugrás a tartalomra

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie obce Mostová č. …/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj