Ugrás a tartalomra

Obec v kocke

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Názov obce

Mostová

Kód obce

503924

Názov okresu

Galanta

Kód okresu

202

Názov kraja

Trnavský kraj

Kód kraja

200

Nadmorská výška

117 m n.m.

Priemerná hustota obyvateľstva obce je

64 obyvateľov na 1km2

Počet obyvateľov

1591

Obec s 1639 obyvateľmi leží v podunajskom nížine na ostrove medzi dvoma ramenami Dudváhu 8 km juhozápade od Galanty. Prevažne poľnohospodárska obec má výhodnú polohu pri hlavnej ceste medzi mestami Galanta a Dunajská Streda. Blízkosť mesta jej môže pomôcť pri rozvoji.

http://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=503924

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010

Celková výmera obce: 25,16 km2 – 2516 h

Poľnohospodárská pôda spolu: 21,85 km2 2185 ha – 87%
– Pôda orná: 20,77 km2 – 2077 ha – 95,02%
– Trvalé kultúry:
Chmelnice: 0,00 km2 – 0 ha – 0,00%
Vinice: 0,43 km2 – 43 ha – 1,96%
Záhrady: 0,32 km2 – 32 ha – 1,45%
Ovocné sady: 0,25 km2 – 25 ha – 1,13%
– Trvalé trávnaté porasty: 0,09 km2 – 9 ha – 0,43%

Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,30 km2 – 330 ha – 13%
– Lesný pozemok: 0,70 km2 – 70 ha – 21,10%
– Vodná plocha: 0,72 km2 – 72 ha – 21,81%
– Plocha zastavané nádvoria: 1,29 km2 – 129 ha – 39,11%
– Plocha ostatná: 0,59 km2 – 59 ha – 17,99%

Údaje o obyvateľstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)

Rok20002001200220032004200520062007200820092010
Muži786787785780786788794787805819814
Ženy819836819806805805815817828836835
Spolu16051623160415861591159316091604163316551649
Muži %48,97%48,49%48,94%49,18%49,40%49,47%49,35%49,06%49,30%49,49%49,36%
Ženy %51,03%51,51%51,06%50,82%50,60%50,53%50,65%50,94%50,70%50,51%50,64%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)

Rok20002001200220032004200520062007200820092010
Muži658128961
Ženy43397657
Spolu00010811211515118

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)

Rok20002001200220032004200520062007200820092010
Muži1461191716119
Ženy125568558
Spolu0002611161525211617

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)

Rok20002001200220032004200520062007200820092010
Muži-8-1-33-9-7-5-8
Ženy-8-2-23-11-1
Spolu000-16-3-56-10-6-5-9