Samospráva

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Ako vybaviť na úrade

Invázne nepôvodné druhy rastlín

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Pečať rozvoja obcí a miest

Správne poplatky

Stavebný úrad

Úradná tabuľa

Zberný dvor