Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Hidaskürt.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Zmluva o budúcom prenájme nebytových priestorov

ID: OcÚMOS-1420/2022 – ÚSMEV MA s.r.o.

22.11.2022

Hatálybalépés 22.11.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 22.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító ÚSMEV MA s.r.o.

Beszállító - székhely č. 599, 925 09 Košúty

Beszállító - IČO 54838614

Mellékletek

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.04.2022

ID: OcÚMOS-1377/2022 – PORR s.r.o.

10.11.2022

Hatálybalépés 7.11.2022

Hatályosság ideje lejárt 7.11.2022

Aláírás dátuma 7.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító PORR s.r.o.

Beszállító - székhely Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

Beszállító - IČO 36667102

Mellékletek

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: OcÚMOS-1369/2022 – Bonita OZ pre rozvoj cestného ruchu

9.11.2022

Hatálybalépés 9.11.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 7.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító Bonita OZ pre rozvoj cestného ruchu

Beszállító - székhely Štvrť SNP 5, 924 01 Galanta

Beszállító - IČO 42164451

Mellékletek

Zmluva č. OcÚMOS-1074/2022

ID: OcÚMOS-1074/2022 – Pavol Novák

26.10.2022

Hatálybalépés 1.12.2022

Hatályosság ideje lejárt 30.11.2023

Aláírás dátuma 25.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító Pavol Novák, Zuzana Nováková

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o poskytnutí podpory

ID: OcÚMOS-1178/2022 – Slovenská agentúra životného prostredia

4 004,00 €

26.10.2022

Hatálybalépés 20.10.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 18.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 4 004,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító Slovenská agentúra životného prostredia

Beszállító - székhely Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Beszállító - IČO 00626031

Mellékletek

Príkazná zmluva

ID: OcÚMOS-1296/2022 – Jan Botlo

250,00 €

20.10.2022

Hatálybalépés 20.10.2022

Hatályosság ideje lejárt 20.10.2022

Aláírás dátuma 20.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 250,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító Jan Botlo

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o dielo č. OcÚMOS-040/2020 (opätovné zverejnenie)

ID: OcÚMOS-040/2020 – GENESIS POZEMNÉ STAVBY

26 937,28 €

19.10.2022

Hatálybalépés 14.1.2020

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 9.1.2020

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 26 937,28 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.

Beszállító - székhely Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín-Mliečno

Beszállító - IČO 46059105

Mellékletek

Zmluva č. OcÚMOS-1162/2022 o opakovanom nájme bytu

ID: OcÚMOS-1162/2022 – Manek Zsolt

19.10.2022

Hatálybalépés 19.10.2022

Hatályosság ideje lejárt 30.11.2023

Aláírás dátuma 19.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító Manek Zsolt, Maneková Erika

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o zriadení vecného bremena

ID: OcÚMOS-1287/2022 – MAXNETWORK

61,00 €

19.10.2022

Hatálybalépés 20.10.2022

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 18.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 61,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító MAXNETWORK, s.r.o.

Beszállító - székhely Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany

Beszállító - IČO 36250481

Mellékletek

Hromadná licenčná zmluva

ID: OcÚMOS-1212/2022 – SOZA

17.10.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 11.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító SOZA

Beszállító - székhely Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Beszállító - IČO 00178454

Mellékletek

Príkazná zmluva č. OcÚMOS-1250/2022

ID: OcÚMOS-1250/2022 – Fekete János Gábor

950,00 €

10.10.2022

Hatálybalépés 8.10.2022

Hatályosság ideje lejárt 8.10.2022

Aláírás dátuma 7.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 950,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító Fekete János Gábor

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Príkazná zmluva č. OcÚMOS-1249/2022

ID: OcÚMOS-1249/2022 – Tomáš Tóth

800,00 €

10.10.2022

Hatálybalépés 8.10.2022

Hatályosság ideje lejárt 8.10.2022

Aláírás dátuma 7.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val 800,00 €

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Obecný úrad Mostová

Vevő - Cím Mostová č. 120, 925 07 Mostová

Vevő - ÁFA-azonosító 00306096

Beszállító Tomáš Tóth

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek