Obec

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Cintorín

Civilná ochrana

Fotogaléria

História obce

Körzeti egészségügyi központ

Kultúra

Műemlékek

Obec v kocke

Organizácie

Školstvo

Sme členmi OOCR

Templom

Természet