Obec

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Cintorín

Civilná ochrana

Fotogaléria

História obce

Kultúra

Obec v kocke

Obvodné zdravotné stredisko

Organizácie

Pamiatky

Príroda

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

Školstvo

Sme členmi OOCR

Zverejnené 30. decembra 2021.
Upravené 22. januára 2022.