Preskočiť na obsah

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

Rímskokatolický kostol Povýšenia sv. Kríža- najvýznamnejšia pamiatka obce, prvýkrát spomínaná roku 1396 ako fília farnosti v Hegyi( časť Čierneho Brodu). Táto však v polovici 18.storočia bola zbúraná. Na jej mieste bola v rokoch 1758-1759 grófom Károlyom Eszterházym , egerským biskupom postavený neskorobarokový kostol na základe projektov staviteľa Jakaba Fellnera.Je to monumentála jednoľoďová stavba s presbytériom s oblým uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Nástenné maľby v kostole sú dielom známeho maliara Ödöna Massányiho. Veľmi významnú úlohu zohráva organový chór na západnej strane lode bez podpôr. Organ pochádza z 19. storočia, je dodnes funkčný ale značne poškodený.

Hlavný oltár je z konca 19.storočia, jeho ústredným obrazom je obraz Povýšenia sv.Kríža a na ňom sú osadené sochy sv.Štefana kráľa a sv.Alžbety uhorskej.