Preskočiť na obsah

Starosta obce

Vek:

Vek: 54 rokov

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

1997 – 2001
Akadémia PZ, Bratislava
Odbor/špecializácia: bezpečnostná služba

1989 – 1990
Nástupná odborná škola PÚ VB SR Pezinok

1983 – 1987
Gymnázium, Galanta

Kurzy a školenia

2014
Tlmočník (jazyk slovenský – maďarský) zapísaný v zozname MS SR

2009
Expertízny a edukačný inštitút Znalecký ústav
Odborné minimum pre tlmočníkov a prekladateľov
Certifikát: Osvedčenie

2008
Inštitút pre verejnú správu
Správne konanie
Certifikát: Osvedčenie s celoštátnou pôsobnosťou

Priebeh zamestnaní

2014 –
starosta obce

1989 – 2014
MV SR
Pracovná pozícia: riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia, starší referent špecialista
Náplň práce: podľa služobného zaradenia

Jazykové znalosti:

Maďarský jazyk – materinský jazyk
Nemecký jazyk –  pokročilý