Preskočiť na obsah

Príroda

Chotár obce leží v Podunajskej nížine na ostrove medzi ramenami Dudváhu v nadmorskej výške 115-118 m. Je to odlesnená rovina s lužnými príp. lužnými černozemnými pôdami. Lesy boli v 2. Polovici 19. A na zač. 20. Stor. vyklčované kvôli získaniu kvalitnej ornej pôdy. V chotári obce sa nachádza ŠPR Mostovianske presypy.