Obecné zastupiteľstvo

Mgr. Melinda Buriánová

Poslankyňa

Levente Cservenka

Poslanec

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.

Poslankyňa

Tibor Klabuzai

Poslanec

Ladislav Kutrucz

Poslanec

Dionýz Szabó

Poslanec

Mgr. Tamás Takács

Poslanec

Zverejnené 30. decembra 2021.
Bez úpravy .