Preskočiť na obsah

Pamiatky

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža, prvýkrát spomínaný r. 1396 ako fília farnosti v Hegyi (dnes súčasťou obce Čierny Brod). Pravdepodobne neskorogotická stavba v časoch tureckých vojen a náboženských nepokojov schátrala a preto bola v polovici 18. Stor. zbúraná. Na jej mieste bola v rokoch 1758-1759 grófom Károlyom Esterházym, egerským biskupom postavený neskorobarokový kostol na základe projektov staviteľa Jakaba Fellnera, pracujúceho v službách Esterházyovcov. Zemetrasenie r. 1763 poškodilo vežu kostola a jeho pruské klenby. Stavba bola ale na biskupov príkaz obnovená. Potom bol kostol už len opravovaný a pristavaná sakristia, teda zachoval sa v pôvodnom neskorobarokovom stave. V súčasnosti sa pripravuje generálna obnova stavby. Je to monumentálna jednoloďová stavba s presbytériom s oblým uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Fasády kostola členia lizénové rámy členené pásovou šambránou. Hlavné štítové priečelie má piastre.