Preskočiť na obsah

Kultúra

„Pieseň – reč lásky“
Pätnásť rokov – je významné obdobie nielen v živote človeka, ale aj v existencii spevokolu.
Náš ženský spevokol debutoval 15. marca 1997 v miestnom kultúrnom dome, kde pod vedením Márie Óváriovej zaspievali krásne ľudové piesne.
Za 15 rokov svojho pôsobenia sa predstavili na rôznych tuzemských i zahraničných podujatiach, na niektoré ich aj opakovane pozývajú. Každoročne vystupujú na miestnych slávnostiach – obecný deň, vianočná slávnosť, ale zúčastňujú sa i na stretnutiach obcí „Kürt“, vystupovali v mestách Bábolna, Komárom, Viedeň, Eger, Tatabánya a samozrejme i na folklórnych slávnostiach.
Repertoár spevokolu pod vedením Nóry Ďurkovičovej, Kataríny Ďurkovičovej a Andrey Döményovej sa stále rozširoval. Obecenstvo obdarúvajú prekrásnymi ľudovými piesňami zo zbierok Z. Kodálya, Béla Bartóka, Tibora Ágha, Bélu Vikára a tiež očarujúcimi vianočnými piesňami.
Prajeme im, aby sa naďalej stretávali a nacvičovali ďalšie a ďalšie ľudové piesne a boli príkladom pre mladšiu generáciu pri zachovávaní našej ľudovej kultúry.

Členovia:

1.Bíró Ágnes
2.Burián Anikó
3.Cinege Vera
4.Čmehýl Otília
5.Dömény Andrea
6.Dudás Ilona
7.Ďurkovič Nóra
8.Ďurkovič Katalin ┼
9.Farkas Mária
10.Gazsík Katalin
11.Gőgh Mária
12.Hobot Veronika
13.Chalupka Jolán
14.Kaprinai Júlia
15.Kiss Mária
16.Kiss Mária
17.Krivosek Viola
18.Lukovics Piroska
19.Manek Katalin
20.Mészáros Iveta
21.Óvári Mária
22.Szlávik Edit
23.Szolga Gyöngyi
24.Szolga Magda
25.Szolga Zsuzsa
26.Vincze Piroska
27. Vörös Edit

Vedúci zboru:
Óvári Mária 1997 – 1998
Ďurkovič Nóra 1998 – 1999, 2000 – 2006
Ďurkovič Katalin 1999 – 2000
Dömény Andrea 2006 – ….