Ugrás a tartalomra

NÁVRH-VZN-č.-…2018-Podmienky-a-kritériá-prideľovania-a-správy-nájomných-bytov-v-bytových-domoch-obstaraných-s-použitím-verejných-prostriedkov-na-účely-podpory-sociálneh