Ugrás a tartalomra

Návrh- VZN č. …2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Mostová