Ugrás a tartalomra

OZNAM – prerokovanie návrhu Územného plánu obce Mostová – Zmeny a doplnky č. 04