Ugrás a tartalomra

Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA