Ugrás a tartalomra

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania,