Ugrás a tartalomra

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ obce Mostová zo dňa 12.09.2023