Ugrás a tartalomra

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce