Ugrás a tartalomra

Kalendár zberu odpadu

Közzétéve 8.12.2021.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Komunálny odpad Kov Papier Plasty VKM
Január
5
7
14
21
28
Február
2
4
11
18
23
25
Március
2
4
11
18
25
április
1
8
13
15
22
29
Május
6
11
13
18
20
27
Június
3
8
10
17
24
Július
1
6
8
15
22
29
Augusztus
3
5
10
12
19
26
Szeptember
2
9
14
16
23
30
Október
5
7
12
14
21
28
November
4
9
11
18
25
December
2
7
9
16
23
30

Hogyan kell megfelelően szeparálni?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kov

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

VKM

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).