Ugrás a tartalomra

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a upustení od ústneho konania.