Preskočiť na obsah

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a upustení od ústneho konania.