Ugrás a tartalomra

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadenie ústneho rokovania