Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadenie ústneho rokovania

Zverejnené
31. marca 2021
Kategória

Prílohy