Podávanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách dňa 29.10.2022

Közzétett
24. október 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
24. október 2022 − 28. október 2022
Kategória

Mellékletek