Podávanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách dňa 29.10.2022

Zverejnené
24. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. októbra 2022 − 28. októbra 2022
Kategória

Prílohy