Vymenovanie zapisovateľa OVK pre referendum, ktoré sa bude konať 21.01.2023

Közzétett
11. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
11. november 2022 − 21. január 2023
Kategória

Mellékletek