Vymenovanie zapisovateľa OVK pre referendum, ktoré sa bude konať 21.01.2023

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Prílohy