Ugrás a tartalomra

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Šoriakoš.