Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Šoriakoš.

Zverejnené
31. júla 2021
Kategória

Prílohy