Preskočiť na obsah

.-11-2015-Predaj-majetku-Obce-Mostová-podľa-§-9a-ods.-9-zákona-č.-138-1991-Zb.-o-majetku-obcí