Rozsudok v mene Slovenskej republiky (zrušenie Rozhodnutia OÚ Galanta č. OU-GA-OSZP-2020011466-022 zo dňa 26.11.2020)

Zverejnené
20. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. januára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-14/2022

Prílohy