Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Mostovej.

Zverejnené
19. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. septembra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy