Preskočiť na obsah

Návrh „Zásad umiestnenia nových pozemkov“ v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Šoriakoš – zverejnenie