Návrh „Zásad umiestnenia nových pozemkov“ v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Šoriakoš – zverejnenie

Zverejnené
4. októbra 2022
Kategória

Prílohy