Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-62015-Zásady-odmeňovania-poslancov-Obecného-zastupiteľstva-1

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Prílohy