Dodatok-č.-1-k-VZN-obce-Mostová-č.-42019-o-miestnom-poplatku-za-komunálne-odpady-a-drobné-stavebné-odpady.

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy