Preskočiť na obsah

Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady