NÁVRH-Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-62015-Zásady-odmeňovania-poslancov-Obecného-zastupiteľstva

Zverejnené
28. februára 2019
Kategória

Prílohy