Preskočiť na obsah

NÁVRH-Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-72015-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi-a-drobnými-stavebnými-odpadmi-v-obci-Mostová