Návrh rozpočtu Obce Mostová 2023-2025

Zverejnené
21. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2022 − 6. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1437/2022

Prílohy