Preskočiť na obsah

Návrh – Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom