Preskočiť na obsah

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie obce Mostová č. …/2023 o dani za ubytovanie