Preskočiť na obsah

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie obce Mostová č. …/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady