Preskočiť na obsah

NÁVRH – Všeobecne záväzného nariadenia obce Mostová č. …/2023 o miestnych daniach