Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Mostová č. …./2023 – Zásady poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi