Preskočiť na obsah

Návrh-VZN-č.-…2019-o-výške-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-v-školách-a-školských-zariadeniach-v-zriaďovateľskej-pôsobnosti-Obce-Mostová