Návrh-VZN-obce-Mostová-č.-…-2019-o-umiestňovaní-volebných-plagátov-na-verejných-priestranstvách-na-území-obce-Mostová-počas-volebnej-kampane.

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy