Onámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.

Zverejnené
9. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. decembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚMOS-1526-001/2022

Prílohy