Oznam (e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre referendum)

Zverejnené
11. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Prílohy